Το ηλεκτρονικό περίπτερο της εφημερίδας KINGBET.

 

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στην εταιρεία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A (εφεξής, η Εταιρεία).

Η Επίσημη Ιστοσελίδα της KingPress (www.kingpress.gr) είναι ο μοναδικός Διαδικτυακός Κόμβος - Ηλεκτρονικό Κατάστημα εξουσιοδοτημένο να εμπορεύεται την εφημερίδα KingBet. Οι όροι χρήσης του Διαδικτυακού Κόμβου και οι όροι των αγορών σας καθορίζονται αναλυτικά παρακάτω και έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε χρήστη (πελάτη) του Διαδικτυακού Κόμβου - Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της εταιρείας.

Η παρούσα αποτελεί δήλωση αποδοχής όρων του χρήστη απευθυνόμενη στην εταιρεία «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A.» δημιουργό της παρούσας ιστοσελίδας.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας της να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και υπό τους όρους της παρούσας.

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρακάτω όρους οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρεία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. μέσω της παρούσας.

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην εταιρεία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A.

Τα έντυπα που λαμβάνει ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα εξ αυτών, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλω ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση κατά την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στη μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών, συνεπώς η εταιρία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στον χρήστη.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη.

Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Το KingPress παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της συνδρομής έπειτα από δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών από την εγγραφή του χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες από το KingPress υπηρεσίες, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη συνδρομή του εντός της 10ης μέρας από την ημέρα έναρξης της συνδρομής.

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους

1. Αποστολή επιστολής στο αριθμό φαξ 210-6910243
2. Εγγράφως στα γραφεία της Pressbox Α.Ε. Δρυάδων 1, 141 22, Νέο Ηράκλειο
3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@pressbox.com.gr

Στην περίπτωση αυτή, το KingPress θα επιστρέψει το ποσό της συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη εντός 20 ημερών.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά τη 10η μέρα της συνδρομής. Μετά τη 10η μέρα δοκιμαστικής περιόδου, η συνδρομή μπορεί να τερματιστεί μόνο μετά την πάροδο των μηνών που αναγράφονται σε κάθε πακέτο συνδρομής (3μηνο, 6μηνο, 12μηνο).

Το KingPress διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή μέλους χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αν η συμπεριφορά του μέλους αυτού έλθει σε αντίθεση με τη φιλοσοφία, ή τις πολιτικές που εφαρμόζει το KingPress.

Σε τέτοια περίπτωση το ποσό της συνδρομής του μέλους θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του εντός 20 ημερών.


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Γενικά.


Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται η Εταιρεία να ζητήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Σκοπός της επεξεργασίας θα είναι η εκτέλεση των παραγγελιών ή /και εντολών σας, αλλά και η προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας απευθείας σε Εσάς, με άμεση ή άλλη επικοινωνία. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation 2016/679), της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ερχόμενοι σε επαφή με την Εταιρεία στη διεύθυνση PRESSBOX AE Δρυάδων 1 Νεο Ηράκλειο Αττική 141 22 Ελλάδα

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Pressbox είναι τα ακόλουθα:


Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμό σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.

Δεδομένα παραστατικού


Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; Η Pressbox AE τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:


1. την εκπλήρωση προτεινόμενων υπηρεσιών για τις ανάγκες σας.
2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.


Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους


Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Κατ’ εξαίρεση η Pressbox μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα εφόσον απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.


Τα δικαιώματά σας: Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής


Η Pressbox παρέχει στους επισκέπτες που έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@Pressbox.com.gr και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβετε αντίστοιχο ενημερωτικό email.


Ασφάλεια των δεδομένων


Η Pressbox εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινοποίησης ή καταστροφής. Η Pressbox περιορίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στα άτομα εκείνα που έχουν θεμιτό λόγο να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά ώστε να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.